HomeContact Us

Epurarea apelor uzate


In conditiile in care cantitatile de poluanti evacuate in apele de suprafata nu sunt prea mari, in apele receptorului se desfasoara un proces natural de epurare (autoepurare). Acest proces este in general lent si are loc in mod diferit in functie de debitul/volumul de apa uzata evacuat, tipul si cantitatea/concentratia poluantilor, debitul/volumul receptorului si de conditiile specifice pe care le prezinta receptorul.
Pentru protectia apelor de suprafata receptoare, evacuarea apelor uzate este permisa, in cele mai multe cazuri, numai dupa ce acestea au fost epurate in instalatii speciale de epurare numite statii de epurare.
Aceste instalatii (construite sau adaptate pentru acest scop) realizeaza accelerarea proceselor de epurare naturala si/sau folosesc diverse procedee fizico-chimice pentru diminuarea cantitatii/concentratiei poluantilor pe care ii contine apa uzata, astfel incat sa fie respectate conditiile de evacuare impuse prin reglementarile in vigoare (NTPA001/2002 sau avizul/autorizatia de gospodarire a apelor).
In functie de tipul si tehnologia de epurare folosita, se pot intalni diferite instalatii de epurare a apelor uzate, cu costuri si performante de epurare diferite. Pentru a respecta conditiile de evacuare impuse, o sursa de poluare trebuie sa aleaga tehnologiile si instalatiile adecvate, astfel incat efluentul statiei de epurare sa aiba caracteristici cantitative si calitative corespunzatoare.
Epurarea apelor uzate poate sa fie realizata prin mijloace mecanice sau fizico-chimice (epurare primara), biologice (epurare secundara) sau avansate (epurare tertiara). Pentru indepartarea din apele uzate a unor poluanti specifici unor ape uzate industriale se folosesc tehnologii de epurare specifice, care utilizeaza in general procese chimice. Fiecare astfel de tehnologie foloseste instalatii specifice proiectate individual. In multe cazuri, diversi poluanti care intra in componenta apelor uzate industriale pot constitui inhibitori ai procesului de epurare biologica sau chiar pot impiedica complet acest proces. In aceste cazuri se impune ca procesele industriale respective sa constituie subiectul unui studiu in vederea prevenirii poluarii la sursa prin adaptarea/modificarea tehnologiei, iar apele uzate industriale sa fie epurate intr-o statie de epurare individuala inainte de evacuarea lor intr-un sistem de canalizare orasenesc.
Procedeele de epurare a apelor uzate, intalnite in acest proces tehnologic, denumite dupa procesele care se bazeaza, sunt urmatoarele:

  • epurarea mecanica - in care procedeele de epurare sunt de natura fizica;

  • epurarea chimica - in care procedeele de epurare sunt de natura fizico-chimica;

  • epurarea biologica - in care procedeele de epurare sunt atat de natura fizica cat si biochimica

  • treapta tertiara - are rolul de a inlatura compusi in exces
  • Home  |  Servicii  |  Portofoliu  |  Surse de poluare ale apei  |  Epurarea apelor uzate  |  Omul si apa  |  Istoric  |  Legislatie  |  Contact