HomeContact Us

Legislatia romaneasca in domeniu


Hotararea de Guvern nr. 188 / 28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.
Hotararea de Guvern nr. 352/21.04.2005.
NTPA 011 “Norme tehnice privind colectarea si evacuarea apelor uzate orasenesti”
NTPA 002 “Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare”;
NTPA 001 “Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali”.
Ordinul Ministrului Mediului nr. 662/28.06.2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 Legea nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

 

Home  |  Servicii  |  Portofoliu  |  Surse de poluare ale apei  |  Epurarea apelor uzate  |  Omul si apa  |  Istoric  |  Legislatie  |  Contact